304 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

304 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 21/23-01-2017
ΑΔΑ Ψ4ΨΩΟΡ1Π-4ΥΣ
ΑΔΑΜ 17REQ005738922
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-01-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear