2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ – ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ – ΣΕΒΡΟΦΡΕΝΟΥ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 89/28-03-2019
ΑΔΑ ΨΓΘΕΟΡ1Π-ΑΥΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear