2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α.Δ. Β12/23-3-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α.Δ. Β12/23-3-17)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Β12/23-3-17
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ 2ml-5ml-10ml-20ml-60ml ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης Β12/23-3-17/2017
ΑΔΑ ΨΟΧΖΟΡ1Π-58Π
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-04-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear