2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Α.Δ. Β10/23-3-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Α.Δ. Β10/23-3-17)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Α.Δ. Β10/23-3-17)
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης Β10/23-3-17/2017
ΑΔΑ Ω7ΤΗΟΡ1Π-Ρ0Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-05-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear