2η πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για πετρέλαιο θέρμανσης κτηρίου τομέα ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ Λαμίας (Δ7/11-1-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2η πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για πετρέλαιο θέρμανσης κτηρίου τομέα ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ Λαμίας (Δ7/11-1-17)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 2η πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για πετρέλαιο θέρμανσης κτηρίου τομέα ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ Λαμίας (Δ7/11-1-17)
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-01-2017
Αριθμός Διακήρυξης Δ7/11-1-17/2017
ΑΔΑ 65ΛΦΟΡ1Π-ΗΗ6 (ΑΔΑΜ : 17PROC005728228)
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-01-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear