2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Β3/3-2-17 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ STAT PADZ II ΓΙΑ ZOLL AED PLUS) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Β3/3-2-17 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ STAT PADZ II ΓΙΑ ZOLL AED PLUS)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Β3/3-2-17
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ STAT PADZ II ΓΙΑ ZOLL AED PLUS)
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης Β3/3-2-17/2017
ΑΔΑ 63ΨΦΟΡ1Π-Δ7Ν
ΑΔΑΜ 17PROC005909054
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear