2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Α2 και Α3/20-2-17 (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΟ 3276-FORD TRANSIT) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Α2 και Α3/20-2-17 (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΟ 3276-FORD TRANSIT)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Α2 και Α3/20-2-17
(ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘ/ΡΟΥ ΚΗΟ 3276-FORD TRANSIT)
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης Α2, Α3/20-2-17/2017
ΑΔΑ 6ΕΘΧΟΡ1Π-ΠΦΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear