2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΓΑΝΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΓΑΝΑ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΔΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΓΑΝΑ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 8/26-01-2022
ΑΔΑ ΨΙΨΦΟΡ1Π-ΜΞΒ
ΑΔΑΜ 22PROC010471790
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-05-2022 - Ωρα 12:30
Αρχείο PDF pdf
Bear