2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΔΡΑΓΑΝΑ, ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΔΡΑΓΑΝΑ, ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ) ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ FAN COILS
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ PPR-C ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΤΑΦ, ΓΩΝΙΕΣ, ΣΥΣΤΟΛΕΣ κ.τ.λ)
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 25 FAN COILS
Αριθμός Εντολής ΑΕ 72/02-04-2021
ΑΔΑ 6ΨΗ4ΟΡ1Π-Ρ63
ΑΔΑΜ 21PROC009135844
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear