2η ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ -ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ). – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2η ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ -ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ).

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 09132100-4, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 09134200-9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 2.800 LT ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 5.900 LT,
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθμός Εντολής 13/26-02-2019
ΑΔΑ Ω4ΝΨΟΡ1Π-ΦΣΦ
ΑΔΑΜ 19REQ004521882
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear