2η ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2η ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 09132100-4, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 09134200-9.
Αριθμός Εντολής 127/08-11-2021
ΑΔΑ 6ΤΛΠΟΡ1Π-ΑΞ4
ΑΔΑΜ 21REQ009490462
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-12-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear