2Η ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3ο ΕΙΔΟΣ), ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2Η ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3ο ΕΙΔΟΣ), ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ - ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 119/21-10-2021
ΑΔΑ ΨΨΤΒΟΡ1Π-158
ΑΔΑΜ 21REQ009400479
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-11-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear