2η ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2η ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - 150 ΤΜΧ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 29/26-02-2020
ΑΔΑ Ψ95ΧΟΡ1Π-9ΩΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear