2741 προσφορες για αιτημα 145 19 7 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2741 προσφορες για αιτημα 145 19 7 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή καρτες και μπλοκ
Αριθμός Εντολής 145/19-07-2017
ΑΔΑ Ψ2Δ2ΟΡ1Π-6ΧΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear