2738 προσφορες για αιτημα 97 7 7 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2738 προσφορες για αιτημα 97 7 7 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Η/Υ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ
Αριθμός Εντολής 97/26-04-2017
ΑΔΑ ΩΨ0ΥΟΡ1Π-ΒΝΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear