2604 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 139 140 27 6 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2604 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 139 140 27 6 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΗΟ 5285
Αριθμός Εντολής 139 140/27-06-2017
ΑΔΑ ΩΓΓΛΟΡ1Π-ΘΓ6 ΚΑΙ 6ΟΠΩΟΡ1Π-ΖΒ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear