2560 προσφορα για αιτημα 138 23 6 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2560 προσφορα για αιτημα 138 23 6 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή αγορα τροφοδοτικου
Αριθμός Εντολής 138/23-06-2017
ΑΔΑ ΩΚΒ6ΟΡ1Π-81Ξ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear