2541 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 136 ΣΕΡΒΙ ΦΩΤΟΤ/ΚΟΥ 22 6 17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2541 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 136 ΣΕΡΒΙ ΦΩΤΟΤ/ΚΟΥ 22 6 17

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΕΡΒΙΣ ΦΩΤΟΤΙΠΙΚΟΥ
Αριθμός Εντολής 136/22-06-2017
ΑΔΑ 66ΑΥΟΡ1Π-ΔΟ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear