2504 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 130 ΨΥΓΕΙΟ 22 6 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2504 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 130 ΨΥΓΕΙΟ 22 6 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΨΥΓΕΙΟ
Αριθμός Εντολής 130/22-06-2017
ΑΔΑ 7ΣΔΙΟΡ1Π-ΛΦ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear