2460 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 132 133 19 6 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2460 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 132 133 19 6 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Αριθμός Εντολής 132 133/19-06-2017
ΑΔΑ 60ΠΩΟΡ1Π-ΖΒ8 ΚΑΙ ΩΓΓΑΟΡΙΠ-ΘΓ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear