Πρόσκληση συμφωνίας πλαίσιο – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση συμφωνίας πλαίσιο

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια και αντικατάσταση εξατμίσεων και καταλυτών
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 23/2017/2017
ΑΔΑ ΨΠΤΧΟΡ1Π-ΥΛ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-07-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear