2378 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 127 29 5 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2378 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 127 29 5 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΡΕΛΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Αριθμός Εντολής 127/29-05-2017
ΑΔΑ ΩΡ05ΟΡ1Π-ΑΘ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear