2376 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 124 ΚΑΙ 125 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2376 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 124 ΚΑΙ 125

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ
Αριθμός Εντολής 124 125/29-05-2017
ΑΔΑ Ω3ΗΔΟΡ1Π-ΨΥ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear