2355 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2355 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αριθμός Εντολής 121/29-05-2017
ΑΔΑ 9Ω4ΠΟΡ1Π-ΘΙΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear