2354 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 122 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2354 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 122 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Αριθμός Εντολής 122/29-05-2017
ΑΔΑ 7ΝΩΑΟΡ1Π-ΛΩΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear