ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 192/8-5-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 192/8-5-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Μπεκ πετρελαιοκινητήρων ανακατασκευής τύπου UIS για VW-T5.ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: VW: 07Z130073NX, Bosch: 0414720309Τεμ:5
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4060/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear