2157 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2157

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΗΙ 9960
Αριθμός Εντολής 117/22-05-2017
ΑΔΑ ΩΓΓΛΟΡ1Π-ΘΓ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear