ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 146/30-3-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 146/30-3-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ A/C DUCATO DIESEL
ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 51768498 (Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3054/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear