2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Α104/4-4-17 (ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΚΗΥ 9382-ΚΗΥ 9354 και ΕΚΠΡΟΘΕ-ΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ > 6 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΗΥ 4643) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Α104/4-4-17 (ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΚΗΥ 9382-ΚΗΥ 9354 και ΕΚΠΡΟΘΕ-ΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ > 6 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΗΥ 4643)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Α104/4-4-17
(ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΚΗΥ 9382-ΚΗΥ 9354 και ΕΚΠΡΟΘΕ-ΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ > 6 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΗΥ 4643)
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης Α104/4-4-17/2017
ΑΔΑ Ω20ΒΟΡ1Π-Φ54
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-04-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear