1)ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ο2 2)ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1)ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ο2 2)ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1)ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ο2 2)ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 8116/2019
ΑΔΑ Ω4Ν9ΟΡ1Π-4ΥΕ
ΑΔΑΜ 19PROC005063463
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-06-2019 - Ωρα 10:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear