Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ KAI FAX ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΚΑΙ FAX TOY EKAB ΝΑΥΠΛΙΟΥ 3)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΚΑΙ FAX TOY EKAB ΣΠΑΡΤΗΣ 4)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΚΑΙ FAX TOY EKAB ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 5)ΤΥΜΠΑΝΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ KAI FAX ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΚΑΙ FAX TOY EKAB ΝΑΥΠΛΙΟΥ 3)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΚΑΙ FAX TOY EKAB ΣΠΑΡΤΗΣ 4)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΚΑΙ FAX TOY EKAB ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 5)ΤΥΜΠΑΝΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ KAI FAX ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΚΑΙ FAX TOY EKAB ΝΑΥΠΛΙΟΥ
3)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΚΑΙ FAX TOY EKAB ΣΠΑΡΤΗΣ
4)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΚΑΙ FAX TOY EKAB ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
5)ΤΥΜΠΑΝΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 886/07-06-2019
ΑΔΑ ΩΕ34ΟΡ1Π-ΡΞΤ
ΑΔΑΜ 19PROC005076522
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear