1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 2607/13-09-2018
ΑΔΑ 6Ζ1ΖΟΡ1Π-ΠΦΝ
ΑΔΑΜ 18PROC003691142
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear