1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 577/09-05-2019
ΑΔΑ 655ΠΟΡ1Π-9ΦΖ
ΑΔΑΜ 19PROC004913106
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear