1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ 2)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ 2)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ 2)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ
Αριθμός Εντολής 612/14-05-2019
ΑΔΑ Ω83ΑΟΡ1Π-61Ν
ΑΔΑΜ 19PROC004936317
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear