1)ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΠΑΙΔΩΝ-ΝΕΟΓΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 2) ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ 3)ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΣΚΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 4) ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΣΚΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 5)ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΠΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1)ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΠΑΙΔΩΝ-ΝΕΟΓΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 2) ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ 3)ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΣΚΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 4) ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΣΚΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 5)ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΠΟ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1)ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΠΑΙΔΩΝ-ΝΕΟΓΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ
2) ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ
3)ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΣΚΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
4) ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΣΚΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
5)ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΠΟ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 21ΥΓ/17-05-2019/2019
ΑΔΑ 7ΧΗ5ΟΡ1Π-ΞΧ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-07-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear