1)ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1)ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1)ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 19ΥΓ/08-05-2019/2019
ΑΔΑ Ω8ΗΤΟΡ1Π-7ΗΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-07-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear