1)ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1)ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1)ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 18ΥΓ/08-05-2019/2019
ΑΔΑ 6ΥΑΥΟΡ1Π-ΕΕ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-07-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear