1)ΚΟΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΞΙΟΝ 2,44 ΥΨΟΣ 2)ΒΙΔΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1)ΚΟΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΞΙΟΝ 2,44 ΥΨΟΣ 2)ΒΙΔΕΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1)ΚΟΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΞΙΟΝ 2,44 ΥΨΟΣ
2)ΒΙΔΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 28Τ /12-03-2019/2019
ΑΔΑ ΩΠ3ΓΟΡ1Π-77Ε
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-07-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear