1)ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2)ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 3)ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ(ΚΟΚΚΙΝΟ),ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ(ΠΡΑΣΙΝΟ),ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1)ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2)ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 3)ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ(ΚΟΚΚΙΝΟ),ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ(ΠΡΑΣΙΝΟ),ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1)ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
2)ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
3)ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ(ΚΟΚΚΙΝΟ) ΛΙΤΡΑ:50,ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ(ΠΡΑΣΙΝΟ) ΛΙΤΡΑ:100,ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΛΙΤΡΑ:300
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 12836/2019
ΑΔΑ 67ΧΡΟΡ1Π-Τ0Ν
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-09-2019 - Ωρα 10:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear