1)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ, 2)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ, 3)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ, 2)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ, 3)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ,
2)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ,
3)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 4916/09-04-2019/2019
ΑΔΑ ΩΕΠΝΟΡ1Π-2ΡΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-04-2019 - Ωρα 10:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear