1)ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΣΕΤ ΖΕΥΓΗ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 235/65/16 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1)ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΣΕΤ ΖΕΥΓΗ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 235/65/16

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1)ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΣΕΤ ΖΕΥΓΗ ΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 235/65/16
Αριθμός Εντολής 30Τ /20-03-2019/20-03-2019
ΑΔΑ ΨΠΑΕΟΡ1Π-Μ7Δ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-07-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear