1Α/2021 ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1Α/2021 ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-07-2021
Αριθμός Διακήρυξης 1Α/2021
ΑΔΑ Ω8ΖΧΟΡ1Π-270
ΑΔΑΜ 21PROC008981408
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-08-2021 - Ωρα 09.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear