ΑΠ 1981 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓ.& ΑΝΤΑΛ. ΑΣΘ. ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΠ 1981 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓ.& ΑΝΤΑΛ. ΑΣΘ. ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΗΗ-7245,ΚΗΥ-8595 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθμός Εντολής 1981/25-09-2019
ΑΔΑ 6ΦΧ8ΟΡ1Π-ΓΤΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear