1756 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 98 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1756 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 98

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΤΗΛΕΧΗΡΗΣΤΗΡΙΩΝ
Αριθμός Εντολής 98/26-04-2017
ΑΔΑ ΩΗΘΤΟΡ1Π-Ψ6Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear