1653 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 96 18 4 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1653 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 96 18 4 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΚΡΟΣΑΚΩΝ
Αριθμός Εντολής 96/18-04-2017
ΑΔΑ 60ΘΧΟΡΙΠ-Ν9Α
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear