1652 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 94 18 4 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1652 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 94 18 4 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 18 4 2017
Αριθμός Εντολής 94/18-04-2017
ΑΔΑ 6Ξ9ΟΡ1Π-Θ9Μ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear