16.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

16.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2018

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια καυσίμων 2018 Παραρτήματος Κοζάνης
Αριθμός Εντολής 16/25-01-2018
ΑΔΑ 62ΧΤΟΡ1Π-8ΒΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-01-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear