1456 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 75 ΗΥ 23 3 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1456 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 75 ΗΥ 23 3 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΓΟΡΑ ΗΥ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ 23 3 2017
Αριθμός Εντολής 75/23-03-2017
ΑΔΑ Ω4ΙΛΟΡ1Π-ΕΦ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear