ΑΠ 1394 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΠ 1394 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 1Φ/17-03-2021
ΑΔΑ ΩΞΦΔΟΡ1Π-ΔΨ1
ΑΔΑΜ 21REQ008452215
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear