1380 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 76 23 3 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1380 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 76 23 3 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΤΕΜ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
Αριθμός Εντολής 76/23-03-2017
ΑΔΑ ΩΤΘ6ΟΡ1Π-ΝΓ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-04-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear